Lög félagsins

 

 

Lög  Skotfélags Snæfellsness

Samþykkt á aðalfundi þann 8. maí 2014

 

1. Kafli  Heiti félagsins og markmið

 

             1.1    Félagið heitir Skotgrund - Skotfélag Snæfellsness.

 

             1.2    Aðsetur félagsins og æfingasvæði er Hrafnkelsstaðabotni

                     í Kolgrafafirði.

 

             1.3    Stefna félagsins er að vera aðili að HSH, ÍSÍ og

                      Skotsambandi Íslands.

 

       1.4   Stefna félagsins er m.a að;

   a) Útvega húsnæði fyrir félagsfundi.

   b) Skapa félögum aðstöðu til skotæfinga.

   c) Stuðla að fræðslu um málefni er snerta skotfimi og skotvopn.

   d) Eiga samvinnu við önnur íþrótta- og skotfélög.

  

  

2. Kafli

 

2.1   Félagsmenn verða allir að játast undir lög og siðareglur

        félagsins.

 

2.2    Félagi nýtur fullra réttinda þegar hann hefur greitt árgjald sitt.

 

2.3    Árgjald félagsmanna skal ákveða á aðalfundi.

 

2.4   Gerist félagsmaður brotlegur við lög félagsins eða siðareglur,

        getur stjórn félagsins veitt honum áminningu eða vikið honum

        úr félaginu. Skal hún tilkynna honum skriflega um úrskurð sinn

        og geta ástæðna hans.  Fallist viðkomandi ekki á málsmeðferð

        stjórnar þá getur hann skotið máli sínu fyrir aðalfund sem fellir

        endanlegan úrskurð.  

 

2.5   Félagsmaður sem ekki greiðir árgjald fyrirgerir rétti sínum.

        Ef félagsmaður hefur ekki greitt árgjald í lok starfsárs skal

        hann strikaður út af félagsskrá.

   

2.6   Félagsmaður sem skuldar vallargjöld eða önnur gjöld vegna

       skotæfinga í lok starfsárs, fyrirgerir rétti sínum og nýtur ekki

       fullra réttinda á æfingasvæði.

    

2.7   Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins eða

        eignum þó hann hverfi úr félaginu.

 

2.8   Enginn félagsmaður á tilkall til hluta af sjóðum félagsins eða

        eignum þess þó hann hverfi úr félaginu.

 

 

3. Kafli 

 

3.1   Stjórn félagsins skal vera skipuð sjö mönnum;  formanni,

        ritara, gjaldkera og fjórum meðstjórnendum.  Formaður

        skal kjörinn sérstaklega, en að öðru leiti skiptir stjórn með sér

        verkum.  Þá skal stjórnin vera skipuð að lágmerki einum fulltrúa

        frá hverju sveitarfélagi á Snæfellsnesi, sé það mögulegt.

 

3.2    Stjórn félagsins og formaður skulu kjörin til eins árs í senn.

 

3.3   Stjórnarkjör skal fara fram á aðalfundi og skal kosning vera

        skrifleg nema meirihluti fundarmanna samþykki annað.

 

3.4    Stjórn félagsins ræður málefnum þess á milli aðalfunda og ber

         ábyrgð á fjárreiðum þess.

 

3.5    Stefna félagsins er að standa fyrir fræðslu og skotvopna-

         námskeiðum í samstarfi við Umhverfisstofnun og Lögregluna

         á Vesturlandi. 

 

3.6    Skotsvæði skal vera lokað meðan á smölun stendur í

         Grundarfjarðarbæ (Eyrarsveit) og skal skilti komið fyrir við

         skotsvæði með upplýsingum um slíkar tímabundnar lokanir.

 

3.7    Gerðir stjórnarinnar skulu bókaðar.

 

 

4. Kafli

 

4.1    Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins.

 

4.2    Aðalfund skal halda í maí ár hvert. Til hans skal boðað með

         auglýsingu á áberandi stað með minnst tveggja vikna fyrirvara.

 

4.3    Þessi mál skulu tekin fyrir á aðalfundi,

    a) Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári.

    b) Ársreikningur og árgjald ákveðið.

    c) Kosning formanns, stjórnar og skoðendur reikninga.

    d) Önnur mál.

 

4.4    Lögum félagsins verður aðeins breitt á löglegum aðalfundi.

         Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist stjórn félagsins

         minnst viku fyrir aðalfund. Breytingartillögum skal dreift á

         meðal fundarmanna og skal greitt atkvæði um þær undir

         liðnum, önnur mál.

 

4.5    Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.